Меню

Да дыны алыптастыру жолдары тест

Будь умным!

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>1. Фонетикалық дағдыларды қалыптастырудың маңызы және жолдары. Дыбыстауға үйретудегі жаттығулар.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>2. » xml:lang=»kk» lang=»kk»> » xml:lang=»kk» lang=»kk»> Жаңа инновациялық педагогикалық технологиялар ұғымы және түрлері.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>1. Сөйлеудің лексикалық дағдыларын қалыптастыру. Жаңа лексикамен таныстыру. Лексиканы іріктеу.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>2. Дыбыстаудағы қателер типологиясы және оларды түзету жолдары

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>1. Жазу және жазбаша сөйлеуге үйрету. Жазуға үйретудегі қиындықтар.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>2. Дыбыстауды қалыптастыру мен түзетудегі техникалық құралдардың маңызы.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>1. Сөйлеудің грамматикалық дағдыларын қалыптастыру. Грамматикалық материалдарды түсіндіру және іріктеудің коммуникативтік тәсілі.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>2. Дәстүрлі емес сабақтар.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>1. Қарым-қатынастың ауызша түрлері. Тыңдап түсінуге үйрету. Аудиомәтінмен жұмыс істеу әдістемесі.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>2. Лексиканы қалыптастырудың этаптары.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>1. Қарым-қатынастың монологтық, диалогтық және полилогтық формаларына үйрету. Монолог, диалог және » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>полилог » xml:lang=»kk» lang=»kk»>тың құрылымы » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>2. Грамматикалық жаттығулардың түрлері.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>1. Шетел тілдері бойынша білім, дағды және қабілеттерді бақылаудың мақсаты. Бақылаудың функциялары. Бақылаудың түрлері. Бақылаудың формалары.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>2. Тыңдап түсінуге үйретуде техникалық құралдармен жұмыс.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>1. Қарым-қатынас формасы ретінде оқуға үйрету. Оқудың түрлері. Оқудың түрлеріне байланысты мәтіндерді іріктеудің критериилері.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>2. Сабақтың құрылымы мен түрлері.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>1. Шетел тілдері бойынша білім, дағды және қабілеттерді бағалау. Бағалау функциялары, түрлері.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>2. Ойын технологияларының түрлері мен маңызы.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>1. Шетел тілдері бойынша оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>Сабақты ұйымдастыру түрлері. Сабақ кезеңдері. Сабақ құрылымы.

  1. » xml:lang=»kk» lang=»kk»>Тестілеу бақылаудың құралы ретінде. Тест түрлері.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>Бақылаудың функциялары. Бақылаудың түрлері. Бақылаудың формалары.

  1. » xml:lang=»kk» lang=»kk»>Сабақ құрылымы және сабақты жоспарлау.

» xml:lang=»kk» lang=»kk»>Сабақты ұйымдастыру түрлері. Сабақ кезеңдері.

  1. » xml:lang=»kk» lang=»kk»>Шетел тілдері бойынша бақылауға қойылатын талаптар.

Диплом на заказ

Узнать стоимость написания работы —>

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе

ИсточникДа?дыны ?алыптастыру жолдары тест

402 ЖПТ

Жаркынай Байчиева запись закреплена

1-сұрақ. Ақыл-ой əрекетін сатылап қалыптастыру
«Ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастыру» тұжырымдамасын жасаған:П.Я. Гальперин.

«Бала өзінің дамуында адамзаттың өткен даму жолын қысқаша қайталайды», — деп санаған:Ст.Холл «Баланың дамуы биологиялық заңдылықтарға емес, қоғамдық-тарихи заңдылықтарға бағынады, баланың дамуы іс-әрекеттің тарихи қалыптасқан түрлері мен тәсілдерін меңгеру жолымен жүреді. Сондықтан да адамда дамудың қозғаушы күші – бұл – оқыту», — деп тұжырымдаған:Л.С.Выготский.

«Баланың дамуының өзіндік ритмі, темпі болады, олар бала өмірінің әрбір жылдарында өзгереді», — деген тұжырымға келген:Л.С.Выготский.

«Даму дегеніміз сапалы өзгерістер тізбегі болып табылады және бала психикасы үлкендер психикасынан сапалы ерекшеленеді»,- деген:Л.С.Выготский.

«Даму процесі – бұл баланың заттар мен іс-әрекеті арқылы болатын баланың өзіндік қозғалысы, ал тұқым қуалау және орта – бұл дамудың мәнін емес, тек норма тұрғысындағы түрлі вариацияларды анықтайды», — деген:Л.С.Выготский.

«Оқыта отырып, біз тәрбиелейміз, тәрбиелей отырып, біз оқытамыз», — деп тұжырымдаған:С.Л. Рубинштейн.

«Оқыту оқу іс-әрекетін табысты орындау жағдайын қамтамасыз етуге бағытталған қызмет», деп тұжырымдаған:Т.В.Габай.

«Оқыту сананың барлық жүйесін қайта құруға қабілетті», — деп тұжырымдаған:Л.С.Выготский

«Педагогикалық психология» 1877 жылы ғылыми айналымға кімнің еңбегі арқылы енгізілді:Каптерев П.Ф.

«Педагогикалық психология» қандай ғылымдар түйісінде пайда болды:Психология және педагогика.

«Тұлғаның дамуы танымдық процестердің дамуымен байланысты. Адам – ақпаратты қабылдауға, талдауға және кез келген қиын жағдайларда нәтижелі шешім қабылдауға қабілетті, танушы, ойлай білетін, парасатты жан иесі», — деген тұжырымнан тұратын теория:Когнитивті теория.

А. В. Петровский бойынша әлеуметтену кезеңдері:Адаптация, индивидуализация, интеграция

Автоматталған ептіліктер, жоғары дәрежеде жетілу:Дағды.

Аға ұрпақтан кіші ұрпаққа жинақталған тәжірибені беру, жеткізу:Тәрбие.

Адам белсендігінің қайнар көзі болып табылатын ұғынылған қажеттілік:Мотив.

Адам интеллектісінің дамуында сенсомоторлық (туғаннан 1,5 жасқа дейін), нақты-операциялық (1,5 – 2-ден 11 жасқа дейін) және формалды-операционалды интеллект (11-12 жастан 14-15 жасқа дейін) кезеңдерін бөлген:Ж.Пиаже

Адамға белгілі бір білім, дағды және ептіліктерді беру:Оқыту.

Адамдар арасындағы ақпараттың алмасуы, олардың өзара әрекеттесуі:Қарым-қатынас.

Адамдар тәрбие, білім, оқыту процестерін жүзеге асыра отырып, қандай қатынастарға түседі:Тәрбиелік.

Адамды белгілі бір іс-әрекетке итермелейтін қозғаушы күш:Мотив.

Адамды дамыту үшін қоғамда жасалған, арнайы ұйымдастырылған сыртқы жағдайлар жүйесі:Білім беру.

Адамды дүниеге, қоғамға, басқа адамдарға, өзіне деген дұрыс қатынастарын дамытып, қалыптастыру үрдісі:Ынтымақтастық.

Адамның дамуы үшін қоғамда жасалатын арнайы ұйымдастырылған жүйе:Білім беру.

Адамның қоғамдық, идеологиялық, экономикалық, құқықтық және басқа да қатынастарға енуі:Әлеуметтік даму

Адамның өз бойында жағымды қасиеттерді белсенді, мақсатты, жүйелі қалыптастыру және дамытуға және ұнамсыз қасиеттерді жоюға бағытталған іс-әрекеті:Өзін-өзі тәрбиелеу

Адамның өзін қоғамда тұлға ретінде ұғыну процесі:Қалыптасу

Адамның өткен ұрпақ тәжірибесін білім, икемділік, дағды, қатынастар жүйелері ретінде меңгеру процесі мен нәтижесі:Білім беру.

Адамның саналы мақсатпен белгілі бір білім, дағды, ептіліктерді меңгеруін басқаратын іс-әрекет:Оқу.

Адамның физикалық және рухани күштерінің ішкі жүйелі сандық және сапалық өзгерістерінің объективті үрдісі:Даму

Адамның физикалық және рухани күшінің сандық және сапалық өзгеруі:Даму

Адамның физикалық қабілеттерін, қасиеттерін, қозғалыс, ептіліктерін, дағдыларын дамыту, денсаулығын нығайтумен ерекшеленетін тәрбиелеу бағыты:Физикалық.

Адамның шындықты бейнелеу процестерінің (түйсік, қабылдау, ес, ойлау т.б.) күрделенуі:Психикалық даму.

Адамның ішкі жан дүниесі факторлары негізінде өткен ұрпақ тәжірибесін меңгеру үрдісі:Өзін-өзі тәрбиелеу.

Адамның ішкі және сыртқы мүмкіндіктері потенциалы негізінде физиологиялық, психикалық және әлеуметтік жаңа құрылымдардың өсуі:Даму

Ақыл-ой әрекеттерінің дамуы:Интеллектуалды.

Ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастыру теориясын жасаған:П. Я. Гальперин.

Алгоритмге сүйенетін оқыту түрі:Бағдарламалап оқыту.

Алгоритмизацияланған оқытуды ұсынған:Л.Н. Ланда.

Алғашқы кезеңде педагогикалық психологияның дамуына зор үлес қосқан ғалым: Каптерев П.Ф.

Алда тұрған іс – әрекеттің нұсқауларын жасау және оның нәтижелерін болжау:Педагогикалық жобалау.

Ата-ана мен балалар арасындағы, ерлі-зайыптылардың және басқа да жанұя мүшелерінің қарым-қатынасының тарихи жүйесі болып табылады:Отбасы.

Ата-аналардың балаға шектен тыс көңіл бөлуі:Гиперпротекция.

Ата-ананың өз еңбегімен баланың барлық қажеттіліктерін қанағаттандыру, қандай да бір қиындықтар мен күштеулерден қорғауы:Отбасындағы қамқорлық.

Әдісті жүзеге асырудың жеке қадамы, әдіс элементі, оның құрамдас бөлігі:Оқыту тәсілі.

Әлеуметтену институтының бірі:Жанұя.

Әлеуметтену:Индивидтің әлеуметтік ортаға енуі, практикалық және теоретикалық іс-әрекет дағдыларын меңгеруі

Әлеуметтенудің адаптация, индивидуализация және интеграция механизмдерін бөлген:А. В. Петровский.

Әлеуметтік тәжірибе элементтерінің жеке тәжірибеге өтуі:Меңгеру

Әлеуметтік үйрету теориясын жасаған:Скиннер Б.

Әлі де жетілмеген, бірақ жетілу үстіндегі үрдіс болып табылатын, яғни ертеңгі дамуды сипаттайтын қызмет:Таяудағы даму аймағы.

Әрбір балаға және адамға өзін өзі дамытуға, өзін өзі жетілдіруге деген қажеттілік тән деген позициядан тұратын теория:Гуманистік теория.

Әртүрлі типтегі ғылыми және оқу мекемелері (мектепке дейінгі, ортаңғы, ортаңғы-арнайы, постдипломдық) түрінде белгілі бір құрылымы мен элементтері бар жүйе:Білім беру.

Б.Г. Ананьев бойынша ұйымдастырушы әдістер тобы қандай әдістерден тұрады:Салыстыру, лонгитюдтік, комплексті әдістер.

Бағдарламаланудың формалары:Сызбалы, тармақталған және аралас.

Бағдарламалап оқыту, проблемалық оқыту және интерактивті оқыту түрлерін ұсынған:В. М. Ляудис

Бала мен орта арасындағы айрықша, қайталанбас әлеуметтік қатынас:Психикалық процестердің еріктілігі.

Балаға жеткіліксіз көңіл бөлу:Гипопротекция.

Баланың ақыл-ойының дамуында оқытудың жетекші рөлін көрсетеді:Таяудағы даму аймағы.

Баланың әлеуметтік қатынастар дүниесімен өзара әрекеттесуі:Дамудың әлеуметтік жағдаяты.

Баланың дамуының екі деңгейі актуалды және таяудағы даму зонасы идеясын жасаған ғалым:Л.С.Выготский

Баланың интеллектуалды дамуын зерттеген Швейцария психологы:Ж. Пиаже

Баланың шапшан даму құбылысы:Акселерация.

Басқарудың психологиялық мәселелерін, оқыту процестерін, танымдық процестердің, теориялық ойлаудың, қабілеттердің қалыптасуын зерттейді:Педагогикалық психология.

Белгілі бір жүйе мен мекеменің білім беру процесінде және оқытудан тыс, оған қатарласа жүзеге асады:Тәрбие беру.

Белгілі бір мақсатта педагогикалық өлшеу үшін ғылыми тәсілдер негізінде іріктелген тапсырмалар жиынтығы:Педагогикалық тест.

Читайте также:  Скидки и акции Fix Price сегодня

Белгілі бір мәндегі өлшемдері бар стандартталған сұрақтар мен тапсырмаларды қолданатын психологиялық диагностикалау әдісі:Тестілеу.

Белгілі бір психикалық процестер мен қасиеттердің дамуы үшін тиімді, қолайлы кезең:Психикалық дамудың сензитивті кезеңі.

Белгілі бір тақырыпты немесе бағдарлама бөлімінің қорытындысын бағалау:Тақырыптық бақылау.

Бет бұлшықеттерінің қимыл-қозғалысын зерттейді:Мимика.

Бойдың, салмақтың, күштің, дене пропорциясының өзгерісі:Физикалық даму

Бұл әдіс арқылы балалар салған суреттерді, тақпақтарды, құрақтарды, құрастыруларды және балалар іс-әрекетінің нәтижелерін зерттейді.Іс-әрекет жемісін талдау

Білім беру жүйесінде баланың жеке басына, оның жеке мүмкіншіліктеріне баса мән беруді, оған қолайлы жағдай жасауды, оның потенциалды мүмкіндігін жүзеге асыруды басты орынға қоятын оқыту түрі:Жеке тұлғаға бағдарланған.

Білім беру процесінен тыс отбасында, еңбек ұжымы, топта, қауымдастықта жүзеге асады:Тәрбие беру.

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерінің бірі:Баршаның сапалы білім алуға құқығының теңдігі.

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерінің бірі:Білім беру жүйесін дамытудың басымдығы.

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерінің бірі:Білім берудің зайырлы, гуманистік және дамытушы сипаты, азаматтық құндылықтардың, адам өмірі мен денсаулығының, жеке адамның дамуының басымдығы.

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерінің бірі:Адамның құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу.

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерінің бірі:Жеке адамның білімдарлығын ынталандыру және дарындылығын дамыту.

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерінің бірі:Білім беру деңгейлерін қамтамасыз ететін білім беру процесінің үздіксіздігі.

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерінің бірі:Оқыту мен тәрбиенің бірлігі.

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерінің бірі:Білім беруді басқарудың демократиялық сипаты, білім беру жүйесі қызметінің ашықтығы.

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерінің бірі:Білім беру ұйымдарының меншік нысандары, оқыту мен тәрбиенің нысандары, білім беру бағыттары бойынша алуан түрлі болуы.

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерінің бірі:Білім беруді басқарудың демократиялық сипаты, білім беру жүйесі қызметінің ашықтығы.

Білім беру:Оқыту нәтижесі, оқып-зерттейтін пән жайында бейнелерді, түсініктерді қалыптастыру

Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарынан, білім беруші оқу бағдарламаларынан тұрады:Білім беру жүйесі

Білім берудің негізгі міндеті: Оқыту процесінде тұлғаның дамуына және өзін-өзі дамуына ықпал ету.

Білім берудің негізгі міндеті:Оқыту процесінде тұлғаның дамуына және өзін-өзі дамуына ықпал ету.

Білім, әрекет дағдыларын үйрету мен игерту процесі, өмір мен еңбекке бейімді етіп даярлаудың негізгі құралы:Меңгерту.

Білім, әрекет дағдыларын үйрету мен меңгерту процесі, өмір мен еңбекке бейімді етіп даярлаудың негізгі құралы:Оқыту.

Білім, дағды және икемділіктерді меңгереді, осы арқылы қабілетін, іс-әрекет, қарым-қатынас тәжірибелерін дамытады:Оқушы.

Білім, практикалық ептілік, дағды, шығармашылық іс-әрекет тәсілдерін, әлеуметтік және рухани қатынастарды қалыптастыруға мақсатталған және саналы іске асырылатын педагогикалық процесс:Тәрбиелеу.

Білімге деген құштарлық, қызығу, мәдени және кәсіби деңгейді арттыруға тырысу, жаңа ақпарат алу қажеттілігі – бұл:Ішкі мотивтер

Білімдерді меңгеру бойынша оқушылар іс-әрекеті:Оқу

Білімді игеруге, білуге әуестік, өзінің мәдени деңгейін көтеруге ұмтылу:Ішкі мотивтер.

Бір нәрсені тексеру деген мағынаны білдіреді:Бақылау.

Бір объектіні бірнеше рет ұзақ уақыт, жылдар бойына зерттеу әдісі:Лонгитюдті әдіс.

Источник

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚЫЛЫМ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚЫЛЫМ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ

«Бриг» жекеменшік бизнес-мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі: С.Т.Ибраева

Өскемен -2019

Оқушылардың оқылым дағдыларын қалыптастыру және дамыту жолдары

Оқылым рецептивті (қабылдаушы) дағдылар қатарына жатады.

Оқылымның мақсаты – мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты әртүрлі деңгейде қабылдауы және түсіне білуі.

Сонымен оқылым дегеніміз не? Оның қандай түрлері бар? Оқылымды қандай әдіс-тәсілдер арқылы жүзеге асыруға болады? Қандай әдіс-тәсілдерді тиімді қолдануға болады?

Оқылым – графикалық таңбалар арқылы қағаз бетіне түскен сөздер мен тіркестердің мағынасы мен мазмұнын ой мен сананың нәтижесінде қабылдай отырып, сауатты, дұрыс, мәнерлеп, ұғынықты оқу және одан қажетті деректі түсініп, сұрыптап алу [3;95]

Мазмұнын түсіну үшін оқу немесе көз жүгіртіп оқу – мәтіндегі жалпы идеяны түсіну үшін тез оқып шығу.

Нақты ақпараттарды табу үшін оқу – мәтін ішіндегі ақпараттарды тауып алу үшін оқу. Бұл дағдыда тұтас мәтінді түсініп оқу, мазмұнын білу маңызды емес. Мысалы, мәтіннен қажет пайыздық көрсеткіштерді, жылдарды немесе қажетті сөздерді тауып алу.

Детальді түрде оқу – әрбір сөздің мағынасын түсіну үшін мәтінді сөзбе-сөз оқу. Мысалы, келісімшарттағы талаптарды немесе нұсқауларды түсіну үшін сөзбе-сөз оқу.

Сөз мағынасын мәнмәтіннен ажырату – мәтін ішіндегі таныс емес сөздің мағынасын түсіну (болжау) үшін, оның айналасындағы сөздер мен сөйлемге назар аудару.

Мәтін құрылымын түсіну – мәтін құрылымының ұйымдастырылуын түсіну. Мысалы, кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлім .

Болжай білу – оқылым тапсырмасы алдында қолданылатын тәсіл. Оқушылар мәтінді оқымас бұрын оның мазмұны мен көтеретін мәселесі жөнінде ойланып, талқылап көреді. Ол үшін олар мәтін тақырыбына, тест оған берілген суретке қарап болжай отырып, сол тақырыпта өз білімдерін қолданады. Бұл тәсіл мәтінді оңай түсінуге көмектеседі.

Мәтін түрлерін ажырата білусипаттау, хабарлау, талқылау .

Экстенсивті оқылым – үлкен көлемді мақала немесе шығармаларды (роман, әңгіме) оқу.

Интенсивті оқылым – мәтіндегі сөйлемдердің грамматикалық құрылымын, белгілі бір тақырыпқа арналған сөздерді талқылау үшін оқу.

Оқылым – оқушының оқу сауаттылығын қалыптастырудың құрамдас бөлігі. Оқылым дағдыларын жақсартпайынша жазылым кезеңі жүзеге аспайды. Оны оқу үдемелігін қалыптастыру кезеңдеріне қарап та танып білуге болады. Ф.Оразбаева өз зерттеулерінде «Оқылымның берілген материалды түсініп, ұғу ғана емес, ондағы әрбір тілдік-қатысымдық тұлғалардың мағынасын білу, қалпын тану және оны тілдік қарым-қатынаста кеңінен пайдалану керектігінің» маңызды екендігіне баса назар аударады. [2;20]

Оқылым арқылы оқушылар нені үйренеді? Олар мәтінді және оқу стратегиясының типтерін түсінуге, негізгі ойды анықтауға, негізгі ойды және мәтіннің құрылымдық бөліктерін, мәтіннің стилі мен типін анықтауды, оқылған мәтін негізінде сұрақ құрастыруды, әртүрлі деректерден қосымша ақпаратты айқындауды және мәтіндердің салыстырмалы сараптамасын қолдануды үйренеді.

Оқылым, біріншіден, ой мен мидың бірлескен жұмысына байланысты болады, екіншіден, жазылған графикалық таңбалардың тізбегін дұрыс танып білуге қатысты. Үшіншіден, мұнда осы таңбалардың ішкі мән-мағынасын дұрыс түсінудің рөлі зор. Осындай ерекшеліктер іске асқан жағдайда ғана оқылған материалдан керек ақпараттар жинақталып алынып, оқушының қажетіне жарайды[3;95]

Оқылым кезінде тіл үйренуші қажетті ақпаратпен танысады, оны өзінің тәжірибесінде пайдалануды негізге алады. Оқылым арқылы тіл үйренушінің танымы кеңейеді, ойлау жүйесі дамитын болады. Оқылым механизмдерін қолдана отырып, мәтіндегі өзіне қажетті ақпаратты алатын болады.

Оқылым процесі негізгі 4 компонент арқылы жүзеге асады: көру, ойлау мүшелері, тілдердің таңбалық жүйесі, коммуникативтік қарым-қатынас.

Оқылымды жақсарту ол жадағай оқудан тұрмайды. Оны жақсартудың жүйеленген әдіс-тәсілдері бар. Солардың ішінде біз жаңарған білім беру бағдарламасы аясында оқылым әдіс-тәсілдерінің 3 кезеңді қамтитынын қарастырып жүргеніміз білеміз.

« Оқылым алдындағы кезеңде оқушылар суреттерді қалай қолдану керектігін, мәтіннің мазмұнын табуды және зерттеуді үйреніп, өздерінің анағұрлым тиімді оқуына көмектеседі. Мәтінді оқыған кезде олар маңызды ақпаратты қажет емес бөліктерінен қалай ажырату керектігін үйреніп, оқу жылдамдығы қаншалықты артатынын және таныс емес сөздерге қалай түсінік берілетінін үйренеді. Оқылымнан кейінгі кезеңде оқушылардан қайтадан оқып шығып, нақты ақпаратты табуды және оқығандарын түйіндеуді сұрауға болады» [1;16]

Отандық ғалымдар тілді үйрену барысындағы оқылымның бірнеше түрін анықтайды: аналитикалық оқу, синтетикалық оқу, дайындықты оқу, дайындықсыз оқу, аударма арқылы оқу, аудармасыз оқу, негізгі оқу, қосымша оқу,т.б. Ал Ф.Оразбаева өз еңбектерінде оқылымның танымдық, зерделік, ізденімдік, көрсетімдік оқылым сияқты түрлерін жіктеп көрсетеді. Сонымен оқылымның бірнеше түріне тоқтала кетсек. Алдымен қарастыратынымыз танымдық оқылым – бұл, көбінесе, оқушылардың жас ерекшелігі мен таным қызығушылығын ескере отырып ұйымдастырылатын оқылым түрі. Мұндай оқылым түрі жалпы өмірден хабардар болу үшін жүргізіледі. Бұл жерде оқушыға қойылатын басты талап -барлық мәтінді есте сақтау емес, өзіне қажетті ең маңыздысын ұғып пайдалану. Бұл оқылымның негізгі идеясын ашуға мүмкіндік беретін оқылым түрі болып саналады.

Читайте также:  Довольны ли вы собой тест из книги

Екіншісі, зерделік оқылым оқушы берілген материалды, не мәтінді бастан аяқ толық түсініп оқуы талап етіледі. Бұл жерде оқушыға қазіргі жаңарған білім беру мазмұны аясында қолданылып жүрген хикаят картасы, венн диаграммасы, уақиға тізбегі, т.т. тәсілдерді тиімді пайдалануға болады. Зерделілік оқылым кезінде қиын сөздер, қажетті оқиғаларды символдық белгілер арқылы белгілеп, соған оқушының назарын аударуға болады.

Үшіншісі — ізденімдік оқылым. Бұл РISA халықаралық зерттеулері аясында қолданып жүрген әдіс-тәсілдерге көбірек сүйенуге мүмкіндік береді. Оқушы өізне керекті фактіні, хабарды, сілтемені іздеп тауып, пайдалана білу. Бұл жерде көбінесе, оқушыдан көз жүгіртіп оқу талап етіледі. Оқушы өзіне қажетті материалды сызба, графикалық органайзерлердің көмегімен тауып алады. Бұл оқушыда ізденімпаздық қасиеттерді дамытады, оқушының назарын негізгі материалдарға бірден көңіл аударуды көздейді.

Төртіншісі – көрсетімдік оқылым. Оқушы мәтінді тұтас оқып шыққаннан кейін оны абзацтарға бөліп, тақырыпша қояды, негізгі ойларды анықтайды. Бұл жерде оқушы мәтінмен жұмыс істеп үйренеді, мазмұнды ашатын негізгі ойларды, негізгі ойды ашатын сөйлемді, негізгі сөйлемді көрсететін кілтті сөзді табады

Бесіншісі – аналитикалық оқылым. Бұл жерде мәтіннен гөрі мәтінді құрап тұрған тілдік единицаларға, формаларға назар аудара отырып, талдау жасау және оқу. Таңбалық және мағыналық ерекшеліктеріне қарай оқылымның екі жағы болады десек, аналитикалық оқылым техникалық жағына баса назар аударады [3;99]. Оқылым кезінде тілдік дағдыларға тән ерекшеліктерді «Прожектор моделі» арқылы үйрету сөзді «шешуге», не мәнмәтіннен болмаса сөйлемнің құрылысынан ол сөзді түсінуге немесе осының алдындағы білімнің негізінде сөз формасын немесе дыбысталуын тануға ынталанады. Прожектор моделі оқылымға үйретудің фонетикалық әдісіне, грамматиканы білуге, сөздерді анықтау және символдарды білуге, мазмұнды білуге жүйелі түрде жетелейді. Фонетикалық әдіс сөздердің артикуляциялық айтылуына баса назар аударады, сол арқылы грамматиканы танып-біледі.

Оқылымды біз әдетте екі түрлі жолмен жүзеге асырамыз: іштей оқу, дауыстап оқу. Іштей оқу – көз жүгіртіп оқу, Дауыстап оқу – мәнерлеп оқу.

Оқылымды жақсарту оны жүзеге асыру үшін таңдалынып алынған әдіс-тәсілдерге тікелей байланысты. Кейбір ғалымдар шет тілін үйрету кезінде оқылымды үйрету аясында оқушылардың оқыған мәтінді түсінуін жақсарту мақсатында тиімді оқылым әдіс-тәсілдерін үйретуге болатынына назар аударады. Вендэн (1985) оқылым әдіс-тәсілдерінің оқушыларға білім алу үшін жауапкершілікті өздеріне алып, осыған байланысты мәселелерді шешуіне көмектеседі деген тұжырым жасады [1;16].

Осы тұрғыдан алып қарағанда ойын технологиясының элементтерін, қарлы кесек, қай сөз жоқ, «оқуға саяхат», swot талдау, диалог құрастыру, төрт сөйлем, ПОПС, , болжау жасау, аудиовидео құралдары арқылы миға шабуыл тәсілдерін өте тиімді пайдалануға болады және осы өз тәжірибемде қолданудамын. Әркім өз тәжірибесі арқылы оқылым мақсатына қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Оқушыға кез келген мәтінді бергенде оған қойылатын басты талап яғни, бейтаныс сөздердің тек 2 %-ды ғана құрауын мұғалім қадағалау керек. Өкінішке орай, жаңа оқу бағдарламасы бойынша құрастырылған оқулықтардағы мәтін көлемі үлкен болғандықтан, бұл жағдайдан шығудың амалын жасаймын. Мәселен, оқушы әдеттегідей бейтаныс сөздерге емес, таныс сөздерге назар аудара отырып, мәтіннің негізгі ойын түсінуге тырысу керектігіне көңіл аударамын. Себебі оқылым үдерісі кезінде мұғалімнің оқушы әрекетін дұрыс ұйымдастыруы аса маңызды деп ойлаймын. Оқылым кезінде кіріспе, тексеру стратегиясы, өз бетінше оқылым, мәтінге қайта оралу, мәтінге жауап беру кезеңдерін жоспарлауды іске асырып отырамын. Мысалы, кіріспе кезеңінде оқушыларға мақсаттарды нақты белгілеп, негізгі сөздерге көңіл аудартамын. Әдіс-тәсілдерді іріктеу кезеңінде оқушылар білетін немесе жаңа әдіс-тәсілдердің көмегімен жаңа сөздермен жұмыс жасауға тырысамын. (ойын) Оқылым кезеңінде өз бетінше оқу да маңызды орын алады. Бұл кезеңде оқушының жеке оқуына мүмкіндік беремін. Әр оқушының білімін тереңдету үшін қосымша сұрақтар құрастырады. Мәтінге оралу кезеңінде алынған әдіс-тәсілдерді қайтадан қарап шығып, оны жетілдіре алады. Мәтінді талдау кезінде оқушы өзінің пікірін жеткізуге мүмкіндік алады. Бұл кезеңде оқушылар ПОПС, төрт сөйлем тәсілін, «пікірлер сызығы», «қарым-қатынас аймағы» стратегияларын тиімді пайдаланамын. Білім беру мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқылым дағдыларын жақсарту бойынша әдіс-тәсілдердің тиімді түрлерімен жұмыс жасауға тырысамын.

Оқылымға арналған сабақ құрылымына тоқталар болсам:

Оқылым алды тапсырма – мәтін тақырыбын ашуға бағытталған жаттығулар, сөздерді алдын ала үйрету, мәтін мазмұнын болжауға байланысты сұрақтар қою.

Оқылым тапсырмасы – әртүрлі оқылым дағдыларын дамытуға арналған жаттығулар (сұрақтар). Алғашқы жаттығулар жалпы мазмұнын түсінуге бағытталса, кейінгі жаттығулар нақты ақпаратты табуға арналуы тиіс.

Оқылымнан кейінгі тапсырма – мәтінде көтерілген мәселеге, ақпараттарға байланысты талқылау сұрақтары. Мұндағы сұрақтар олар үйренген жаңа сөздерді, ұғымдарды қолдана отырып, жауап бере алатындай ұйымдастырылуы қажет. Сонымен қатар сұрақтар оқушылардың өмірлік тәжірибесімен де байланысып, өз көзқарастарын білдіруге мүмкіндік бере алатындай жасалуы керек деп есептеймін.

Қорытындылай келе, 2018- 2019 оқу жылында 5,6- сыныптарда жаңа бағдарлама бойынша әр тоқсан бойынша жиынтық бағалау нәтижесі төмендегі диаграммада нақты көрініп отыр.

Бұл көрсеткіш жоғарыда айтылған әдіс-тәсілдерді тиімді қолданудың нәтижесі деп білемін. Себебі, оқылым дағдысы бойынша 5«А»-сыныбында 51-ден 66%-ға, яғни, 15%-ға көтерілгенін, 5«Б»- сыныбында 65-тен 71%-ға, яғни, 6%- ға көтерілгенін, ал 6-сыныпта 66-дан 86%- ға дейін 20%-ға көтерілгенін байқаймыз. Ендеше, осы көрсеткішті тағы да жоғарылатуға болатынын көрсетеді.

Источник

Презентация на тему О?ушыларды? функционалды? да?дыларын ?алыптастыру жолдары

Презентация на тему О?ушыларды? функционалды? да?дыларын ?алыптастыру жолдары из раздела Химия. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 15 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

« Белсенді оқыту формалары – сапалы білім негізі »Шығармашылық

« Белсенді оқыту формалары – сапалы білім негізі »

Жүргізуші :
Искакова Алия Қайнетоллақызы
Құрманғазы ауданы
Еңбекші орта мектебінің
Химия пәнінің І санатты мұғалімі

Білім – бақтың жібермейтін қазығы, Білімсіз бақ – әлдекімнің азығы.

Білім – бақтың жібермейтін қазығы,
Білімсіз бақ – әлдекімнің азығы.

Функционалдық дағдыларӨмір бойы білім алуға дайын болуШешім қабылдай алуШығармашылық тұрғыда ойлауБелсенділік

Өмір бойы білім алуға дайын болу

Шешім қабылдай алу

Шығармашылық тұрғыда ойлау

Күтілетін нәтиже : Оқушыларға уақыт талабына сай білім беру,алған

Күтілетін нәтиже : Оқушыларға уақыт талабына
сай білім беру,алған білімін қоғам игілігіне жұмсай
алатындай іскерлік дағдыларын қалыптастыру
және оны дамыту

Функционалдық сауаттылықты
қалыптастыру жолдары

PISA тапсырмалары арқылы

Белсенді оқыту формалары арқылы

PISA тапсырмаларының типтеріКешенді таңдауы барЖабық құрылымдыЕркін құрылымды

PISA тапсырмаларының типтері

Кешенді таңдауы бар

Мұнай кен орындарындағы жұмысшыларға сүт өнімдерін қызметтегі зиянды заттардың

Мұнай кен орындарындағы жұмысшыларға сүт өнімдерін
қызметтегі зиянды заттардың зардаптарын жою үшін береді .
Сұрақ : Қандай зиянды зат адам организміне кері әсерін тигізеді ?
(кешенді таңдауы бар тапсырма)

Кешенді таңдауы бар

Александр Македонский өзінің Үндістаннан келе жатқан сапарында кемедегі барлық

Александр Македонский өзінің Үндістаннан келе жатқан сапарында кемедегі барлық әскеріне бірдей тамақ таратылды . Аз уақытта кемедегі сарбаздар ішек ауруына шалдыққан , ал офицерлер ауырмаған .
Сұрақ : Барлығының тамағы бірдей болғанымен , неліктен тек сарбаздар ғана ауырған ?
Мәнмәтінде ауру туындау мүмкіндігі недене болуы мүмкін.
Материктің немесе басқа фактордың әсері болуы мүмкін бе. т.б
(жабық құрылымды тапсырма)

Ас үйдегі пештегі қолданылатын отын – пропан С3Н8 түссіз

Ас үйдегі пештегі қолданылатын отын – пропан С3Н8 түссіз , иіссіз газ ,
оның молекулалық массасы 44-ке тең . Егер пештің герметикалығы
бұзылса , пропан ас үйдегі ауаны түгел ыгыстырып шығады ,
шырпы тартып қалса – қопарылыс берер еді .

Сұрақ : Мәнмәтінді қолданып , осындай қауіпты процесс орын
алмауы үшін қандай шаралар қолдануға болады ?
(еркін құрылымды тапсырма)

І Бөлім : Эвокация-оқу жұмысымен шұғылдануға қызығушылықты ояту« Карусель

І Бөлім : Эвокация-оқу жұмысымен шұғылдануға
қызығушылықты ояту

Читайте также:  Тесты по программе профессиональной подготовки Оператор ЭВМ

« Карусель » жаттығуы.
Мақсаты: Қарым-қатынасты дамытуға арналады Топ мүшелері 2-ге бөлінеді . 1-ші топ ішкі, 2-ші топ сыртқы топ болып бөлініп, екі шеңбер жасайды. Жетекшінің берген белгісі бойынша ішкі топ сағат тілі бойынша қозғалады, жетекшінің сигналы бойынша олар тоқтайды да, екеуден ішкі топ пен сыртқы топ бір-біріне қарсы тұрған адамдар танысады. Бұл жаттығу әрбір адамның өзгелермен еркін араласу қабілетінің дамуына көмектеседі.

Топқа бөлу «Бірігу» Нұсқау : Мұғалімдер шеңбер бойымен тұрып

Топқа бөлу «Бірігу»
Нұсқау : Мұғалімдер шеңбер бойымен тұрып , есімдеріндегі
әріптің санына байланысты 3-5 , 6-7 ,8-ден жоғары бөлінеді

Күтілетін нәтиже : Өмірде адамнан асқан құндылық
жоқ екендігін түсіндіре отырып, бақытты өмір
сүру үшін өзін-өзі психологиялық тұрғыдан
дайындауға,жеке қасиеттерін білуге тәрбиелей
отырып, дұрыс қарым-қатынасқа түсу мәдениетін
және жағымды «Мен» концепциясын қалыптастыру.

ІІ. Реализация-оқу жұмысының мағынасын тануМақсаты : Мұғалімдердің ғылыми-жаратылыстану сауаттылығының

ІІ. Реализация-оқу жұмысының мағынасын тану

Мақсаты : Мұғалімдердің ғылыми-жаратылыстану сауаттылығының
кәсіби құзіреттілігін дамытуды PISA бағдарламасы арқылы
оқытудың белсенді стратегияларын орындауға
дайындау және жолдарын үйрету

«Тылсым табиғат»
Сергіту сәті
Өздеріне берілген сілтемедегі құбылысты топ мүшелері
дөңгелене тұрып, қимылмен көрсетуі керек.

«Рефрейминг» стратегиясыИдеялар мен ойларды дамытудың құрылымдық әдісін көрсету.Нұсқау :

Идеялар мен ойларды дамытудың құрылымдық әдісін көрсету.
Нұсқау : І топ- “Мұғалім көмекшінің және мұғалім-талап қоюшының ерекшеліктері “ ой толғаныс
ІІ топ- “Белсенді оқыту формалары” монолог, сурет , полилог т.б
ІІІ топ- “Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудағы мектеп пен отбасының ролі”
қойылым көрсете отырып ойын ортаға салу ,
ойымызбен бөлісу

ІІІ. Рефлексия-қорытындылау , тұжырымдауКері байланыс «Мейрамхана» жаттығуыНұсқау : Мейрамханада

ІІІ. Рефлексия-қорытындылау , тұжырымдау

Кері байланыс «Мейрамхана» жаттығуы
Нұсқау : Мейрамханада отырып , түстеніп болған соңғы көңіл күйін ,
«тәбетінің қанағаттануына » баға беру

Шарты: Мен тағы да тапсырыс берер едім….
Маған бәрінен де ұнағаны…
Менің аса тойғаным….
Маған дәмі ұнамады…
Мен қорыта келгендеймін…

сипаттары бойынша өтілген шығармашылық шеберхана жұмысына
баға беру, ойларын жеткізу

Функционалдық сауаттылықтың белсенді стратегиялар арқылы оқытудың тиімділігі:Мұғалім үшін:Әрбір оқушының

Функционалдық сауаттылықтың белсенді стратегиялар арқылы оқытудың тиімділігі:

Мұғалім үшін:
Әрбір оқушының өзгешелігін ескере отыра жеке білім алу траекториясын құру.
Оқушы үшін:
Өз білімін жете түсіну,өмірде қолдану,өз жұмысын бағалай білуі.
Ата-ана үшін:
Баланың білім алуындағы өсу деңгейін қадағалауы.

Источник

О?ушыларды? функционалды? да?дыларын ?алыптастыру жолдары

Нажмите, чтобы узнать подробности

??зыреттілік: ??былысты ?ылыми т?р?ыда т?сіндіру

Мазм?нды блок : Химия

О?у-танымды? ?ызмет т?рі : Білім

Тапсырма т?рі : жабы? ??рылымды

С?ра? : ?о?ыр к?зде жер жырт?ан фермер 2 ?оянды бір о?пен атуды ж?н к?рді. Жерді? ?ыш?ыл топыра?ты учаскелерін ізбескелеп, оны суперфосфатпен ?оректендірді. Біра? к?ктемде фермерді? б?л ?рекеті ?ажетті н?тиже бере ?оймады. Неге?

Жауап: Себебі топыра?та?ы ?ыш?ыл т?з негізбен нейтралданып, кальций ортофосфатыны? т?нбасына айналады.

Кальций дигидрофосфаты + кальций гидроксиді = кальций ортофосфаты + су

??зыреттілік: деректерді ?ылыми т?сіндіру

Мазм?нды блок : Химия

О?у-танымды? ?ызмет т?рі : Білім

Тапсырма т?рі : еркін та?дауы бар

С?ра?: Жа?ымсыз иістерді кетіру ?шін ?стел тартпасы, то?азыт?ыш?а а?аш к?міріні? б?лшектерін салып ?ояды. К?мір ?андай роль ат?арады?

А?аш к?мірі жан?ыш бол?анды?тан иісті тез сі?іреді

А?аш к?мірі — адсорбент

А?аш к?мір суда ерімейтіндіктен

А?аш к?міріні? бетіне с?йы? пен газ тез сі?ірілетіндіктен

??зыреттілік: деректерді ?ылыми т?сіндіру

Мазм?нды блок : Химия

О?у-танымды? ?ызмет т?рі : Білім

Тапсырма т?рі : еркін та?дауы бар

Ас ?йдегі пештегі ?олданылатын отын – пропан С3Н8 т?ссіз, иіссіз газ, оны? молекулалы? массасы 44-ке те?.Егер пешті? герметикалы?ы б?зылса, пропан ас ?йдегі ауаны т?гел ыгыстырып шы?ады, шырпы тартып ?алса – ?опарылыс берер еді. С?ра? : М?нм?тінді ?олданып, осындай ?ауіпты процесс орын алмауы ?шін ?андай шаралар ?олдану?а болады ?(еркін ??рылымды тапсырма).

??зыреттілік: ??былысты ?ылыми т?сіндіру

Мазм?нды блок : Химия

О?у-танымды? ?ызмет т?рі : Білім

Тапсырма т?рі : еркін та?дауы бар

Просмотр содержимого документа
«О?ушыларды? функционалды? да?дыларын ?алыптастыру жолдары»

Шығармашылық шеберхана « Белсенді оқыту формалары – сапалы білім негізі » Жүргізуші : Искакова Алия Қайнетоллақызы Құрманғазы ауданы Еңбекші орта мектебінің Химия пәнінің І санатты мұғалімі

Шығармашылық шеберхана

« Белсенді оқыту формалары – сапалы білім негізі »

Искакова Алия Қайнетоллақызы

Құрманғазы ауданы

Еңбекші орта мектебінің

Химия пәнінің І санатты мұғалімі

Білім – бақтың жібермейтін қазығы, Білімсіз бақ – әлдекімнің азығы.

Білім – бақтың жібермейтін қазығы,

Білімсіз бақ – әлдекімнің азығы.

Функционалдық дағдылар Шешім қабылдай алу Шығармашылық тұрғыда ойлау Белсенділік Өмір бойы білім алуға дайын болу

Функционалдық дағдылар

Шешім қабылдай алу

Шығармашылық тұрғыда ойлау

Белсенділік

Өмір бойы білім алуға дайын болу

Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру жолдары PISA тапсырмалары арқылы Белсенді оқыту формалары арқылы Күтілетін нәтиже : Оқушыларға уақыт талабына сай білім беру,алған білімін қоғам игілігіне жұмсай алатындай іскерлік дағдыларын қалыптастыру және оны дамыту

Функционалдық сауаттылықты

қалыптастыру жолдары

PISA тапсырмалары арқылы

Белсенді оқыту формалары арқылы

Күтілетін нәтиже : Оқушыларға уақыт талабына

сай білім беру,алған білімін қоғам игілігіне жұмсай

алатындай іскерлік дағдыларын қалыптастыру

және оны дамыту

Кешенді таңдауы бар Жабық құрылымды PISA тапсырмаларының типтері Еркін құрылымды

Кешенді таңдауы бар

Жабық құрылымды

PISA тапсырмаларының типтері

Еркін құрылымды

Кешенді таңдауы бар Мұнай кен орындарындағы жұмысшыларға сүт өнімдерін қызметтегі зиянды заттардың зардаптарын жою үшін береді . Сұрақ : Қандай зиянды зат адам организміне кері әсерін тигізеді ? (кешенді таңдауы бар тапсырма) Гемоглобиндегі темір мөлшері азаяды , темір жетіспеушілік анемия ауруына шалдығады Иә / Жоқ Қанда пирит түзіліп , қанның түсі қоюланады Иә / Жоқ Демікпе ауруына шалдығу мүмкіндігі артады Иә / Жоқ Сүт қышқылы қандағы түзілген қосылыстарды ыдырата алады Иә / Жоқ

Кешенді таңдауы бар

Мұнай кен орындарындағы жұмысшыларға сүт өнімдерін

қызметтегі зиянды заттардың зардаптарын жою үшін береді .

Сұрақ : Қандай зиянды зат адам организміне кері әсерін тигізеді ?

(кешенді таңдауы бар тапсырма)

Гемоглобиндегі темір мөлшері азаяды , темір жетіспеушілік анемия ауруына шалдығады

Қанда пирит түзіліп , қанның түсі қоюланады

Демікпе ауруына шалдығу мүмкіндігі артады

Сүт қышқылы қандағы түзілген қосылыстарды ыдырата алады

Жабық құрылымды Александр Македонский өзінің Үндістаннан келе жатқан сапарында кемедегі барлық әскеріне бірдей тамақ таратылды . Аз уақытта кемедегі сарбаздар ішек ауруына шалдыққан , ал офицерлер ауырмаған . Сұрақ : Барлығының тамағы бірдей болғанымен , неліктен тек сарбаздар ғана ауырған ? Мәнмәтінде ауру туындау мүмкіндігі недене болуы мүмкін. Материктің немесе басқа фактордың әсері болуы мүмкін бе. т.б (жабық құрылымды тапсырма)

Жабық құрылымды

Александр Македонский өзінің Үндістаннан келе жатқан сапарында кемедегі барлық әскеріне бірдей тамақ таратылды . Аз уақытта кемедегі сарбаздар ішек ауруына шалдыққан , ал офицерлер ауырмаған .

Сұрақ : Барлығының тамағы бірдей болғанымен , неліктен тек сарбаздар ғана ауырған ?

Мәнмәтінде ауру туындау мүмкіндігі недене болуы мүмкін.

Материктің немесе басқа фактордың әсері болуы мүмкін бе. т.б

(жабық құрылымды тапсырма)

Еркін құрылымды Ас үйдегі пештегі қолданылатын отын – пропан С3Н8 түссіз , иіссіз газ , оның молекулалық массасы 44-ке тең . Егер пештің герметикалығы бұзылса , пропан ас үйдегі ауаны түгел ыгыстырып шығады , шырпы тартып қалса – қопарылыс берер еді . Сұрақ : Мәнмәтінді қолданып , осындай қауіпты процесс орын алмауы үшін қандай шаралар қолдануға болады ? (еркін құрылымды тапсырма)

Еркін құрылымды

Ас үйдегі пештегі қолданылатын отын – пропан С3Н8 түссіз , иіссіз газ ,

оның молекулалық массасы 44-ке тең . Егер пештің герметикалығы

бұзылса , пропан ас үйдегі ауаны түгел ыгыстырып шығады ,

шырпы тартып қалса – қопарылыс берер еді .

Сұрақ : Мәнмәтінді қолданып , осындай қауіпты процесс орын

алмауы үшін қандай шаралар қолдануға болады ?

(еркін құрылымды тапсырма)

І Бөлім : Эвокация -оқу жұмысымен шұғылдануға қызығушылықты ояту « Карусель » жаттығуы . Мақсаты : Қарым - қатынасты дамытуға арналады Топ мүшелері 2- ге бөлінеді . 1- ші топ ішкі , 2- ші топ сыртқы топ болып бөлініп , екі шеңбер жасайды . Жетекшінің берген белгісі бойынша ішкі топ сағат тілі бойынша қозғалады , жетекшінің сигналы бойынша олар тоқтайды да , екеуден ішкі топ пен сыртқы топ бір - біріне қарсы тұрған адамдар танысады . Бұл жаттығу әрбір адамның өзгелермен еркін араласу қабілетінің дамуына көмектеседі .

І Бөлім : Эвокация -оқу жұмысымен шұғылдануға

қызығушылықты ояту

« Карусель » жаттығуы .

Мақсаты : Қарым қатынасты дамытуға арналады Топ мүшелері 2- ге бөлінеді . 1- ші топ ішкі , 2- ші топ сыртқы топ болып бөлініп , екі шеңбер жасайды . Жетекшінің берген белгісі бойынша ішкі топ сағат тілі бойынша қозғалады , жетекшінің сигналы бойынша олар тоқтайды да , екеуден ішкі топ пен сыртқы топ бір біріне қарсы тұрған адамдар танысады . Бұл жаттығу әрбір адамның өзгелермен еркін араласу қабілетінің дамуына көмектеседі .

Топқа бөлу «Бірігу» Нұсқау : Мұғалімдер шеңбер бойымен тұрып , есімдеріндегі әріптің санына байланысты 3-5 , 6-7 ,8-ден жоғары бөлінеді Күтілетін нәтиже : Өмірде адамнан асқан құндылық жоқ екендігін түсіндіре отырып, бақытты өмір сүру үшін өзін-өзі психологиялық тұрғыдан дайындауға,жеке қасиеттерін білуге тәрбиелей отырып, дұрыс қарым-қатынасқа түсу мәдениетін және жағымды «Мен» концепциясын қалыптастыру.

Топқа бөлу «Бірігу»

Нұсқау : Мұғалімдер шеңбер бойымен тұрып , есімдеріндегі

әріптің санына байланысты 3-5 , 6-7 ,8-ден жоғары бөлінеді

Күтілетін нәтиже : Өмірде адамнан асқан құндылық

жоқ екендігін түсіндіре отырып, бақытты өмір

сүру үшін өзін-өзі психологиялық тұрғыдан

дайындауға,жеке қасиеттерін білуге тәрбиелей

отырып, дұрыс қарым-қатынасқа түсу мәдениетін

және жағымды «Мен» концепциясын қалыптастыру.

ІІ. Реализация- оқу жұмысының мағынасын тану Мақсаты : Мұғалімдердің ғылыми-жаратылыстану сауаттылығының кәсіби құзіреттілігін дамытуды PISA бағдарламасы арқылы оқытудың белсенді стратегияларын орындауға дайындау және жолдарын үйрету « Тылсым табиғат » Сергіту сәті Өздеріне берілген сілтемедегі құбылысты топ мүшелері дөңгелене тұрып, қимылмен көрсетуі керек.

ІІ. Реализация- оқу жұмысының мағынасын тану

Мақсаты : Мұғалімдердің ғылыми-жаратылыстану сауаттылығының

кәсіби құзіреттілігін дамытуды PISA бағдарламасы арқылы

оқытудың белсенді стратегияларын орындауға

дайындау және жолдарын үйрету

« Тылсым табиғат »

Сергіту сәті

Өздеріне берілген сілтемедегі құбылысты топ мүшелері

дөңгелене тұрып, қимылмен көрсетуі керек.

«Рефрейминг» стратегиясы Идеялар мен ойларды дамытудың құрылымдық әдісін көрсету. Нұсқау : І топ- “Мұғалім көмекшінің және мұғалім-талап қоюшының ерекшеліктері “ ой толғаныс ІІ топ- “Белсенді оқыту формалары” монолог, сурет , полилог т.б ІІІ топ- “Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудағы мектеп пен отбасының ролі” қойылым көрсете отырып ойын ортаға салу , ойымызбен бөлісу Бала Функционалдық сауаттылық Ата-ана Ұстаз

«Рефрейминг» стратегиясы

Идеялар мен ойларды дамытудың құрылымдық әдісін көрсету.

Нұсқау : І топ- “Мұғалім көмекшінің және мұғалім-талап қоюшының ерекшеліктері “ ой толғаныс

ІІ топ- “Белсенді оқыту формалары” монолог, сурет , полилог т.б

ІІІ топ- “Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудағы мектеп пен отбасының ролі”

қойылым көрсете отырып ойын ортаға салу ,

ойымызбен бөлісу

Функционалдық

ІІІ. Рефлексия- қорытындылау , тұжырымдау Кері байланыс «Мейрамхана» жаттығуы Нұсқау : Мейрамханада отырып , түстеніп болған соңғы көңіл күйін , «тәбетінің қанағаттануына » баға беру Шарты: Мен тағы да тапсырыс берер едім…. Маған бәрінен де ұнағаны… Менің аса тойғаным…. Маған дәмі ұнамады… Мен қорыта келгендеймін… сипаттары бойынша өтілген шығармашылық шеберхана жұмысына баға беру, ойларын жеткізу

ІІІ. Рефлексия- қорытындылау , тұжырымдау

Кері байланыс «Мейрамхана» жаттығуы

Нұсқау : Мейрамханада отырып , түстеніп болған соңғы көңіл күйін ,

«тәбетінің қанағаттануына » баға беру

Шарты: Мен тағы да тапсырыс берер едім….

Маған бәрінен де ұнағаны…

Менің аса тойғаным….

Маған дәмі ұнамады…

Мен қорыта келгендеймін…

сипаттары бойынша өтілген шығармашылық шеберхана жұмысына

баға беру, ойларын жеткізу

Функционалдық сауаттылықтың белсенді стратегиялар арқылы оқытудың тиімділігі : Мұғалім үшін: Әрбір оқушының өзгешелігін ескере отыра жеке білім алу траекториясын құру . Оқушы үшін: Өз білімін жете түсіну,өмірде қолдану,өз жұмысын бағалай білуі. Ата-ана үшін:

Функционалдық сауаттылықтың белсенді стратегиялар арқылы оқытудың тиімділігі :

Мұғалім үшін:

  • Әрбір оқушының өзгешелігін ескере отыра жеке білім алу траекториясын құру .
  • Өз білімін жете түсіну,өмірде қолдану,өз жұмысын бағалай білуі.

Ата-ана үшін:

  • Баланың білім алуындағы өсу деңгейін қадағалауы.

Источник

Adblock
detector